Seksualinių mažumų pateikimas Lietuvos nacionaliniuose dienraščiuose (2008–2013)
Practice
Izabelė Švaraitė
Published 2015-01-01
https://doi.org/10.15388/zt/jr.2014.7.7411
PDF

How to Cite

Švaraitė I. (2015) “Seksualinių mažumų pateikimas Lietuvos nacionaliniuose dienraščiuose (2008–2013)”, Žurnalistikos tyrimai, 7, pp. 87-128. doi: 10.15388/zt/jr.2014.7.7411.

Abstract

Šis straipsnis skirtas pateikti seksualinių mažumų atspindėjimo Lie­tuvos dienraštinėje spaudoje tendencijas 2008–2013 metais2. Tyrimo duomenys buvo renkami 2014-aisiais ir analizuojami jau atliktų tyrimų kontekste. Tyrime naudoti 580 tekstai (343 publikuoti dienraštyje „Lie­tuvos rytas“, 247 – „Respublikoje“). Rezultatai atskleidė, kad tirti nacio­naliniai dienraščiai „Lietuvos rytas“ ir „Respublika“ pateikė du skirtingus požiūrius į seksualines mažumas. „Lietuvos ryte“ joms reikštas palankumas, apie jas rašyta arba neutraliai, arba žmogaus teisių, laisvių kontekste. „Res­publikoje“ seksualinių mažumų atstovai traktuoti kaip ištvirkėliai, vertinti tautos, tradicinės moralės, šeimos, Katalikų Bažnyčios kontekste.
Tyrimo rezultatai taip pat parodė, kad abiejuose dienraščiuose seksua­linių mažumų problematika išliko nuasmeninta, abstrakti. Daugiausia dė­mesio sulaukė santuokos, įsivaikinimo, partnerystės, „Baltic Pride“ eitynių, lyčių lygybę propaguojančios „Gender Loops“ programos temos.

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy