(1)
Bagdanskis T. Žiniasklaidos įtaka Teisinių Paslaugų teikėjo Pasirinkimui. ZT/JR 2015, 7, 38-60.