(1)
Bražiūnas M. Legalios Spaudos Ir valdžios Santykis Lietuvoje vokiečių Okupacijos Metais (1941–1944 ). ZT/JR 2015, 7, 195-218.