(1)
Kazakevičiūtė I. Apgintos Disertacijos žurnalistikos Ir žiniasklaidos Tema. ZT/JR 2015, 7, 240.