(1)
Raguotis B. Lietuvių žurnalistikos Istorija Amerikos Lietuvių Darbuose (iki 1904 m.). ZT/JR 2008, 1, 107-115.