(1)
Nevinskaitė L. Viešosios Sferos Teorija Ir Jos Taikymas žiniasklaidos Tyrimuose. ZT/JR 2008, 1, 173-187.