Merkytė R. Dienraščio „Lietuvos Rytas“ turinio kokybės pokyčiai 1990–2000 metais. Žurnalistikos tyrimai, v. 3, p. 99-116, 12 Jan. 2010.