Švaraitė I. Seksualinių mažumų pateikimas Lietuvos nacionaliniuose dienraščiuose (2008–2013). Žurnalistikos Tyrimai, v. 7, p. 87-128, 1 Jan. 2015.