Bražiūnas M. Legalios spaudos ir valdžios santykis Lietuvoje vokiečių okupacijos metais (1941–1944 ). Žurnalistikos Tyrimai, v. 7, p. 195-218, 1 Jan. 2015.