Kazakevičiūtė I. Apgintos disertacijos žurnalistikos ir žiniasklaidos tema. Žurnalistikos Tyrimai, v. 7, p. 240, 1 Jan. 2015.