Nevinskaitė L. Viešosios sferos teorija ir jos taikymas žiniasklaidos tyrimuose. Žurnalistikos tyrimai, v. 1, p. 173-187, 1 Jan. 2008.