[1]
Merkytė R., “Dienraščio „Lietuvos Rytas“ turinio kokybės pokyčiai 1990–2000 metais”, ZT/JR, vol. 3, pp. 99-116, Jan. 2010.