[1]
Bražiūnas M., “Legalios spaudos ir valdžios santykis Lietuvoje vokiečių okupacijos metais (1941–1944 )”, ZT/JR, vol. 7, pp. 195-218, Jan. 2015.