2008, No.2, Table of Contents
Archive
Žurnalo Archyvas
Published 2019-03-26

Keywords

none

How to Cite

Archyvas Žurnalo (2019) “2008, No.2, Table of Contents”, Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika, 00, p. 2. Available at: https://www.journals.vu.lt/BATP/article/view/12619 (Accessed: 27June2022).

Abstract

Buhalterinės apskaitos raida

Jonas Mackevičius, Buhalterinės apskaitos reglamentavimas sovietinės okupacijos laikotarpiu Lietuvoje (1945 – 1965 metais), 7

Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika

Agnė Lapinskaitė, Kristina Rudžionienė, Poveikio gamtai atskleidimas Lietuvos įmonių atskaitomybėje, 18

Vilma Vaitekūnaitė,  Jurgita Vaitkevičiūtė, Profesionalaus sporto klubų apskaitos tvarkymas, 28

Rasa Subačienė, Romualdas Valkauskas, Ilgalaikio materialiojo turto remonto ir rekonstravimo išlaidų apskaita ir analizė, 38

Raimondas Sidliarevičius, Klaida ir apgaulė finansinėje atskaitomybėje, 50

Renata Steckienė, Vidaus kontrolės įmonėje samprata ir struktūra, 64

Gailutė Gipienė, Rasa Kanapickienė, Raimonda Lepečkienė, Sąnaudų pripažinimo lyginamoji analizė: Lietuvos,  Latvijos ir Švedijos pavyzdžiu, 77

Buhalterinės apskaitos organizavimas užsienio šalyse

Jūratė Vireliūnaitė,

Monika Mandeikaitė, Buhalterinės apskaitos organizavimas Suomijoje, 87

Rokas Visockas, Buhalterinės apskaitos organizavimas Slovakijoje, 96

Recenzijos

Jonas Mackevičius, Naujas apskaitos vadovėlis, 106

Jonas Mackevičius, Vertinga monografija apie apskaitos informacinę sistemą, 108

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy