2010, Nr. 8, Table of Contents
Archive
Žurnalo Archyvas
Published 2018-10-01

Keywords

none

How to Cite

Archyvas Žurnalo (2018) “2010, Nr. 8, Table of Contents”, Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika, 00, p. 8. Available at: https://www.journals.vu.lt/BATP/article/view/12625 (Accessed: 19August2022).

Abstract

Buhalterinė apskaita dinamiškame ir konkurencingame verslo pasaulyje

Jonas Mackevičius, Finansinės apskaitos reglamentavimas atkūrus Lietuvos nepriklausomybę (1990 – 2010 metais), 7

Asta Pikelienė, Buhalterio profesijos svarba šiuolaikinės rinkos sąlygomis, 17

Rūta Lauraitienė, Gailutė Gipienė, Etiško buhalterių elgesio ugdymo ypatumai, 34

Verslo apskaitos standartų taikymas

Rūta Martinkutė, Turto koncepcija apskaitoje, 43

Rūta Martinkutė, Rasa Kanapickienė, Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto pateikimas Lietuvos įmonių finansinėse ataskaitose, 57

Lina Matusevičienė, Rasa Kanapickienė, Atsargų apskaitos politikos atskleidimas Lietuvos įmonių finansinėse ataskaitose, 69

Deimantė Kviklienė, Rasa Kanapickienė, Finansinio turto pateikimas Lietuvos įmonių finansinėse ataskaitose, 80

Kristina Rudžionienė, Įsipareigojimų pateikimas Lietuvos įmonių finansinėse ataskaitose, 89

Asta Mockevičiūtė, Kristina Rudžionienė, Apskaitos politikos įtaka pelno valdymui, 98

Tarptautiškumo aspektai

Jonas Mackevičius, Tarptautinė lyginamoji apskaita – pažinimo mokslas ir studijų dalykas, 105

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy