Tangentinis ženklas-simbolis komunikacijoje
-
Algirdas Budrevičius
Published 2013-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2013.0.2067
PDF

How to Cite

Budrevičius A. (2013). Tangentinis ženklas-simbolis komunikacijoje. Information & Media, 66, 56-63. https://doi.org/10.15388/Im.2013.0.2067

Abstract

Vizualinėje komunikacijoje vartojami ženklai dažnai yra panašūs į jų žymimuosius objektus; tokių ženklų reikšmė komunikuojančioms pusėms suprantama pagal tai, ką jie tiesiogiai vaizduoja. Greta tokių ženklų vartojami ir simboliai. Tradiciškai simbolis apibrėžiamas kaip sutartinis arba pagal vartojimo įprotį apibrėžiamas ženklas. Straipsnyje kalbama apie kitokio tipo simbolį; jis aiškinamas kaip tangentinis ženklas – toks, kuris žymi ne tai, į ką jis panašus, tai yra jis žymi „ne objektą“. Šis simbolio atvejis grindžiamas tangentinio intencionalumo sąvoka. Autorius jį pirmą kartą trumpai nagrinėjo knygoje „Sign and Form“ („Ženklas ir forma“); čia jis aprašomas išsamiau.
Pagrindiniai žodžiai: semiotika, komunikacija, simbolis, intencionalumas.

The tangential sign-symbol in communication  
Algirdas Budrevičius

Summary
Symbols are often used in visual communication. The symbol traditionally is defined as a sign based on the convention or habit of its usage. In this paper, a different type of symbol is described. The symbol is defined as a tangential sign. It signifies “not the object”. Such a symbol is based on the idea of the tangential intentionality introduced in the recently published book “Sign and Form”. Such a conception of the sign facilitates accounting for some special cases of symbols.

 

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy