Verslo žaidimo papildymas banko paskolų valdymo modeliu
Kompiuterinis modeliavimas
Eugenijus Bagdonas
Irena Patašienė
Martynas Patašius
Vytautas Skvernys
Published 2009-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2009.0.3218
PDF

How to Cite

Verslo žaidimo papildymas banko paskolų valdymo modeliu (E. Bagdonas, I. Patašienė, M. Patašius, & V. Skvernys , Trans.). (2009). Information & Media, 50, 322-327. https://doi.org/10.15388/Im.2009.0.3218

Abstract

Verslo žaidimas „Kietas riešutas” daugiau kaip dešimt metų sėkmingai naudojamas įvairaus lygio formaliuose mokymuose rengiant verslo specialistus, taip pat neformaliose studijose supažindinant klausytojus su verslo pagrindais. Žaidimo tikslas – įvertinus informaciją apie įmonės konkurencinę padėtį rinkoje ir jos fi nansinę padėtį, gebėti priimti reikiamus racionalius produkcijos gamybos ir prekybos fi ansinius sprendimus. Žaidimas imituoja įmonių veiklą 5–10 periodų. Atliktas longitudinis tyrimas rodo, kad didžioji dalis žaidėjų pageidauja didesnio sudėtingumo žaidimo, o modeliuojamos įmonės išorinę ir vidinę aplinkas galimai priartinti prie realybės. Parinkta žaidimo architektūra leidžia mokymo priemonę komplektuoti iš sudedamųjų dalių. Darbe pateiktas banko paskolų valdymo modelio aprašymas, skirtas vyresniųjų kursų studentams mokyti. Atsižvelgiant į žaidėjų pasirengimo lygmenį ir auditorijos interesus galima adaptuoti įvairias verslo žaidimo taikymo modifi kavimo schemas: pradedant nuo bazinio modelio iki viso išvardytų modelių komplekto. Internetinė priemonė, imituojanti banko paskolų valdymo procesus ir integruota su verslo žaidimu „Kietas riešutas“ gali padėti studentui suprasti imituojamų procesų ekonominių veiksnių tarpusavio priklausomybę ir išvengti neracionalių žaidėjų sprendimų. Diegiant, eksploatuojant ir vertinant kompiuterines priemones, taikomas mokymo procesui, svarbi vartotojų nuomonė, todėl straipsnyje pateikiama klausytojų apklausos statistinė duomenų analizė ir siūlomos rekomendacijos, kaip diegti, vartoti ir palaikyti ekonominių veiksnių imitavimo priemones.

Extension of Business Game by Model of Bank Loan Management
Eugenijus Bagdonas, Irena Patašienė, Martynas Patašius, Vytautas Skvernys

Summary
Business game “Hard nut” („Kietas riešutas“) is used in various formal and informal studies for more than 10 years. The goal of the basic part of the game “Hard Nut” is to make the rational decisions on sales and production, taking situation in the market and financial state of the enterprise into account. The longitudal survey has shown that most of students prefer the game to be more complex and realistic. The paper describes the bank loan management model which is involved in the structure of business game “Hard Nut”. Extended business game helps student to understand relations among economical factors more deeply. Depending on the preparation of the students various modifi cations of the business game “Hard Nut” can be used – from the basic model, to full set of integrated models.

PDF

Most read articles by the same author(s)