Vol 42 No 43 (2008): Informacijos mokslai

Vol 42 No 43 (2008)

Information & Media
Informacijos mokslai
Published 2008-01-01

-

Pratarmė
Abstract views 171
Irmantas Rotomskis | Darius Štitilis
Elektroninės komercijos apmokestinimas pridėtinės vertės mokesčiu
Abstract views 293
84-90
PDF
nformacijos mokslai 2007 42-43

Programavimas ir programinė įranga

Antanas Vidžiūnas | Artūras Mickus
Integruoto programavimo koncepcijų mokymo C++ kalba principai
Abstract views 345
195-200
PDF
Antanas Leonas Lipeika
Formantinių požymių išskyrimo metodai
Abstract views 280
201-206
PDF
Alfonsas Misevičius | Vytautas Bukšnaitis | Jonas Blonskis
Kombinatorinis optmizavimas ir metaeuristiniai metodai: teoriniai aspektai
Abstract views 324
213-219
PDF
Mykolas Okulič-Kazarinas
Programinės įrangos konkurencijos modelis
Abstract views 246
220-225
PDF

VERSLO INFORMACIJOS SISTEMOS

Lina Paškevičiūtė | Albertas Čaplinskas
Verslo ir informacinių technologijų darna
Abstract views 367
145-148
PDF
Eugenijus Bagdonas | Irena Patašienė | Martynas Patašius | Vytautas Skvernys
Internetinis verslo procesų imitavimas
Abstract views 261
149-154
PDF
Lina Bagušytė | Audronė Lupeikienė
Verslo ir informacinių sistemų integravimas: architektūrinis aspektas
Abstract views 311
155-161
PDF
Donatas Čiukšys | Albertas Čaplinskas
Ontology-based approach to reuse of business process knowledge
Abstract views 308
168-174
PDF
Mindaugas Mikučionis | Eugenijus Toldinas | Algimantas Venčkauskas
Korporacinių įmonių informacinės saugos architektūrų modeliavimas
Abstract views 262
175-181
PDF
Igoris Belovas | Audrius Kabašinskas | Leonidas Sakalauskas
Kovariantiškumas ir kodiferencija sudarant optimalų vertybinių popierių portfelį
Abstract views 297
182-188
PDF

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS IR LITUANISTIKA

128-134
PDF
141-144
PDF

Information Systems

Marek Miłosz | Małgorzata Plechawska
Functionality model of global collaborative knowledge systems
Abstract views 231
98-102
PDF
Stasys Maciulevičius | Tomas Lygutas
ECDL testavimo sistemos naudojimo patirtis ir tobulinimo galimybės
Abstract views 215
103-107
PDF
Antanas Mikuckas | Irena Mikuckienė | Egidijus Kazanavičius | Jonas Čeponis
Pastato termofizinių savybių modeliavimas naudojant „Simulink“
Abstract views 238
121-127
PDF

Švietimas žinių visuomenėje

Alfredas Otas | Vytautas Petrauskas | Eugenijus Telešius
Kompiuterinio raštingumo tyrimai Lietuvoje
Abstract views 293
13-20
PDF
Joana Lipeikienė | Tomas Petkus
Informatikos mokytojų virtualios mokomosios aplinkos kūrimas ir tyrimas
Abstract views 271
30-36
PDF
Eglė Jasutienė | Valentina Dagienė
Skaitmeniniai aplankai ir tinklaraščiai vertinant IKT kompetenciją
Abstract views 440
37-42
PDF
Artūras Mickus | Antanas Vidžiūnas
Vadybos specialybių studentų IKT kompetencijos ugdymo tikslai ir priemonės
Abstract views 264
50-55
PDF
Rimantas Petrauskas | Tatjana Bilevičienė
Neįgaliųjų integravimas į darbo rinką informacinės visuomenės sąlygomis
Abstract views 598
56-61
PDF
Regina Padaigienė | Alina Dėmenienė | Ojaras Purvinis | Jadvyga Vasiliauskaitė
Kauno technologijos universiteto Panevėžio instituto studentų nubyrėjimo kaita 2004–2006 metais
Abstract views 227
62-68
PDF
Daiva Šiškevičiūtė | Eugenijus Valavičius
Atvirųjų programų naudojimas mokymui
Abstract views 269
78-83
PDF