Atvirųjų programų naudojimas mokymui
Švietimas žinių visuomenėje
Daiva Šiškevičiūtė
Eugenijus Valavičius
Published 2008-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2008.0.3439
PDF

How to Cite

Šiškevičiūtė D., & Valavičius E. (2008). Atvirųjų programų naudojimas mokymui. Information & Media, 42(43), 78-83. https://doi.org/10.15388/Im.2008.0.3439

Abstract

Atvirųjų standartų plitimas kelia naujus reikalavimus informacinių technologijų ir kitų kompiuterinių dalykų dėstytojams. Straipsnyje analizuojamos problemos, iškylančios ruošiantis dėstyti informacinių technologijų kursą, kai kompiuterių taikymo veiksmai iliustruojami atvirosiomis programomis. Taip pat pateikiama studentų pasirengimo priimti tokį kursą analizė – dviejų etapų nuomonės pokyčių tyrimo rezultatai, jų palyginimas su kitais tyrimais, vienų mokslo metų dėstymo patirtis.

Teaching of information technology and open source programs
Daiva Šiškevičiūtė, Eugenijus Valavičius

Summary
The movement towards open standards on all levels of social life/the life of society puts up new challenges for teachers of Information Technologies and other computer-related disciplines. Vilnius Business College prepared a plan of particular switchover from proprietary software in computer laboratories to open source software. This paper analyses the results of a two-stage survey of students’ opinion about open source software and problems that can occur when using such programs.
The changes in students opinion are discussed and results of our surveys are compared with the results of an analogous survey in Lithuanian schools.

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)