Lietuvos kolegijų interneto svetainių priimtinumo vartotojams tyrimas
-
Kristina Vipartienė
Eugenijus Valavičius
Published 2013-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2013.0.2060
PDF

How to Cite

Vipartienė K., & Valavičius E. (2013). Lietuvos kolegijų interneto svetainių priimtinumo vartotojams tyrimas. Information & Media, 66, 135-150. https://doi.org/10.15388/Im.2013.0.2060

Abstract

Kolegijos vis labiau išnaudoja interneto galimybes platinti informaciją ir teikti paslaugas. Tinkamai sukurta interneto svetainė gali padidinti kolegijos patrauklumą, sukurti papildomą vertę darbuotojams ir studentams. Straipsnyje aptariamos Lietuvos kolegijų interneto svetainių priimtinumo vartotojams problemos. Analizuojant mokslinę literatūrą bei kolegijų interneto svetainių struktūras išskirti penki svarbūs priimtinumo vartotojams veiksniai, identifikuoti kiekvieną veiksnį sudarantys elementai, sukurtas priimtinumo modelis. Modelio veiksniai ir elementai patikrinti atliekant studentų, dėstytojų, administracijos darbuotojų bei moksleivių anketinį tyrimą. Pateikiama šių respondentų grupių vertinimų analizė, išvados.
Pagrindiniai žodžiai: interneto svetainių priimtinumas, kolegijų interneto svetainės, svetainių vartotojų nuomonės tyrimas.

Survey of user-friendliness of websites of Lithuanian colleges 
Kristina Vipartienė, Eugenijus Valavičius 

Summary
Lithuanian colleges increase the usage of websites for information dissemination and online services. A properly created website can increase the attractiveness of a college and to create an additional value for teachers, administrative workers, and students. This article evaluates the problems of user-friendliness of the websites of Lithuanian colleges. Analysis of scientific literature and of the structure of existing websites enabled to separate five important factors of the acceptability of websites, to identify the elements of each factor, to create a user-friendliness model. Factors and elements of this model were evaluated using a survey of students, teachers, administrative workers of colleges and graduates of secondary schools. A discussion of the results of the survey and conclusions are presented.

 

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)