Kompiuterinio raštingumo žinių pokyčiai
Švietimas žinių visuomenėje
Eugenijus Valavičius
Daiva Šiškevičiūtė
Jolanta Miliauskaitė
Published 2009-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2009.0.3302
PDF

How to Cite

Valavičius E., Šiškevičiūtė D., & Miliauskaitė J. (2009). Kompiuterinio raštingumo žinių pokyčiai. Information & Media, 50, 74-80. https://doi.org/10.15388/Im.2009.0.3302

Abstract

Straipsnyje analizuojami ir lyginami trijų studentų apklausų rezultatai. Visose apklausose naudotas tas pats klausimynas. Pirmosios dvi apklausos vyko Vilniaus verslo kolegijoje 2007–2008 metais. Pirma iš jų tikrino tik įstojusių studentų informacinių technologijų žinias. Antra apklausa vyko pavasario semestro pabaigoje, baigiant informacinių technologijų kursą. Pirmoje apklausoje dalyvavo 173, antroje – 112 kolegijos studentų. Apklausomis siekėme užfi ksuoti iš vidurinės mokyklos atsineštas
žinias ir jų pokyčius kolegijoje baigus dėstyti informacinių technologijų dalyką, nustatyti mažiau dėmesio reikalaujančias temas. Palyginimui ėmėme Vilniaus pedagoginiame universitete vykusios analogiškos apklausos rezultatus.
Kompiuterinių žinių anketa buvo sudarytas iš trijų dalių: kompiuteris ir vartotojo sąsaja, informacijos tvarkymas, tekstas – hipertekstas – įvairialypė aplinka.

Changes in Computer Lite
Eugenijus Valavičius, Daiva Šiškevičiūtė, Jolanta Miliauskaitė

Summary
This paper analyses and compares the results of 3 surveys of computer literacy. One of these surveys was run in Vilnius Pedagogical University during year 2008 (E. Valavičius, V. Jadzgevičienė). Participants were students of humanitarian specialities and students of mathematics-informatics. Topics of the survey: knowledge about hardware and software, information handling, text and hypertext, the Internet. Two other surveys were run in Vilnius Business College during 2007–2008 years. The purpose of the fi rst survey was to establish student’s knowledge that they bring from secondary school. It was run at the beginning of school year 2007/2008. The second survey was run at the end of spring semester in 2008 year. This survey fi xed student’s knowledge at the end of Information technologies course. Participants of both surveys were fi rst year students. Purposes of our paper: to fi x changes of students knowledge of computer literacy, to compare knowledge of students of universities and colleges, to suggest some improvements to information technologies discipline and to look at changes of knowledge after IT discipline in the college. All surveys use the same questionnaire.

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy