Integruoto programavimo koncepcijų mokymo C++ kalba principai
Programavimas ir programinė įranga
Antanas Vidžiūnas
Artūras Mickus
Published 2008-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2008.0.3420
PDF

How to Cite

Vidžiūnas A., & Mickus A. (2008). Integruoto programavimo koncepcijų mokymo C++ kalba principai. Information & Media, 42(43), 195-200. https://doi.org/10.15388/Im.2008.0.3420

Abstract

Straipsnyje aptariami klasikiniai istoriškai susiformavę programavimo mokymo organizavimo aukštosiose mokyklose metodai, analizuojami jų trūkumai ir pateikiami siūlymai, kaip šių trūkumų būtų galima išvengti įdiegus integruoto pagrindinių koncepcijų mokymo programą. Dažniausiai tokias mokymo programas siūloma realizuoti specialiose mokymo aplinkose, sudarytose funkcinio programavimo kalbų pagrindu. Rengiant taikomosios informatikos specialistus, toks mokymo būdas nėra geras, nes per daug formalus ir pagrįstas specialiomis matematinėmis specifikacijomis. Remiantis autorių patirtimi, analizuojama, kaip integruoto programavimo koncepcijų mokymo principai gali būti įdiegti naudojant mokymui universalios paskirties C++ kalbą. Aptariama atskirų mokymo dalykų struktūra. Pabrėžiama tikslaus pagrindinių sąvokų kūrimo ir įvairias koncepcijas apimančių teorinių pagrindų kūrimo svarba įvadiniuose programavimo dalykuose, nes juose įgytos žinios turi didelę įtaką informatikos studentų požiūriui į savo specialybę ir tolesnių studijų sėkmei. Glaustai aptariama racionalios mokymo aplinkos parinkimo problema.

Principles of integrated teaching programming concepts using C++
Antanas Vidžiūnas, Artūras Mickus

Summary
The basic methods of teaching programming are presented and discussed paying attention to their disadvantages and possibilities to avoid them using integrated teaching of the main programming concepts. Usually the concept-based programming
teaching is associated with using of special teaching environment on logical programming language basis. This approach isn’t accessible in curricula for specialties in applied informatics because it is too formal and needs using of additional formal mathematical specifications. Experience of the authors shows, that it is possible to organize concept-based programming teaching using popular C++ language and structures of subjects for such studies are presented. It is emphasized that the main categories and concepts must be defined according the needs of all basic programming paradigms, because it has a great influence to the success in the further studies. Also the problem of using rational teaching environment is discussed.

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy