Vadybos specialybių studentų IKT kompetencijos ugdymo tikslai ir priemonės
Švietimas žinių visuomenėje
Artūras Mickus
Antanas Vidžiūnas
Published 2008-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2008.0.3443
PDF

How to Cite

Mickus A. and Vidžiūnas A. (2008) “Vadybos specialybių studentų IKT kompetencijos ugdymo tikslai ir priemonės”, Information & Media, 42(43), pp. 50-55. doi: 10.15388/Im.2008.0.3443.

Abstract

Aptariami profesinės IKT kompetencijos universitetuose ugdymo principai, atsižvelgiant į e. visuomenės dauguma studentų jau ateina į universitetus turėdami gana geras kompiuterinio raštingumo žinias, todėl universitetams aktuali tolesnio jų profesinės IKT kompetencijos ugdymo problema. Jos sprendimą komplikuoja tai, kad įvairių specialybių reikalavimai profesinei kompetencijai skiriasi. Straipsnyje aptariami vadybos specialybės studentų profesinės IKT kompetencijos kūrimo principai, šiam tikslui skirto dalyko struktūra, praktinių įgūdžių ugdymo priemonės ir aplinka.

Tools and tasks for development of ICT competence in management studies
Artūras Mickus, Antanas Vidžiūnas

Summary
Principles of ICT professional competence development according needs of e-society establishment programs and virtual teaching environment in universities are discussed. Currently students enter universities with sufficient level of computer literacy knowledge, therefore the problem of further development of students ICT competence in professional level is actual. Solution of this problem is complicated because requirements for professional competence in different specialties are different. Authors point problems of ICT professional competence development in management studies and demonstrate how these problems can be solved on Management Information Systems course basis. The structure of such course, methods of teaching and environment for development of practical skills are introduced.

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy