Skaitmeniniai aplankai ir tinklaraščiai vertinant IKT kompetenciją
Švietimas žinių visuomenėje
Eglė Jasutienė
Valentina Dagienė
Published 2008-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2008.0.3445
PDF

How to Cite

Jasutienė E., & Dagienė V. (2008). Skaitmeniniai aplankai ir tinklaraščiai vertinant IKT kompetenciją. Information & Media, 42(43), 37-42. https://doi.org/10.15388/Im.2008.0.3445

Abstract

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas, Švietimo gairės, visuotinio kompiuterinio raštingumo standartas, mokytojų kompiuterinio raštingumo programų reikalavimai skatina pedagogus vis efektyviau naudoti informacines ir komunikacines technologijas (IKT) ugdymui ir kitai edukacinei veiklai. Vis dažniau IKT taikomos ne tik mokinių mokymui ir mokymuisi, bet ir tobulinant savo kvalifikaciją, siekiant geresnių kompetencijų. Itin svarbus vertinimo vaidmuo; ne tik formalus įgytų įgūdžių pamatavimas
taikant statistinius ar kitokius metodus, bet ir kasdienė neformali pedagogo veikla. Naujosios vertinimo technologijos – skaitmeniniai aplankai (angl. e-portfolio) ir tinklaraščiai (angl. weblogs) suteikia mokytojams galimybę kaupti, vertinti ir pristatyti savo pasiekimus, patirtį – šitaip pagrindžiama IKT kompetencija. Straipsnyje nagrinėjamos skaitmeninių aplankų ir tinklaraščių taikymo galimybės Lietuvos mokytojų ir mokinių veikloje. Aptariamas skaitmeninio aplanko kūrimo pavyzdys naudojant
tradicines failų ir aplankų tvarkymo programas.

E-portfolio and blog while evaluating ICT compentence
Eglė Jasutienė, Valentina Dagienė

Summary
Teacher computer literacy standards, the Law on Education of the Republic of Lithuania, and “The Guidelines of Education” encourage Lithuanian teachers use information and communication technologies more and more effectively in all educational activities. IT is applied not only in the process of teaching and learning but also in in-service training and competence assessment. Modern technologies, i.e. digital portfolios and blogs, provide Lithuanian teachers and students with the opportunity to store, evaluate and present their progress and experience. The article discusses possibilities of application of blogs and digital portfolios in the activities of Lithuanian teachers and students. In addition, there is an example of creating a digital file by means of file and folder management.

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>