Vol 54 (2010): Informacijos mokslai

Vol 54 (2010)

Information & Media
Informacijos mokslai
Published 2010-01-01

Informacinės technologijos

Saulius Gudas | Gražina Kalibataitė
Įmonės metaduomenų modelio formavimas remiantis veiklos modeliu
Abstract views 311
17-43
PDF
Valentina Dagienė | Jūratė Urbonienė
Programavimo mokymasis: lyginamoji kalbos ir aplinkos analizė
Abstract views 454
44-62
PDF
Eugenijus Kurilovas | Irina Vinogradova
Virtualiosios mokymosi aplinkos techninės kokybės tobulinimas
Abstract views 342
63-72
PDF

Informacjos vadyba

Irmantas Aleliūnas | Zenona Atkočiūnienė
Informacijos auditas kitų audito rūšių kontekste
Abstract views 533
7-16
PDF