Parasocialinė žiniasklaidos veikėjų ir auditorijos sąveika
Žiniasklaida
Deimantas Jastramskis
Published 2010-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2010.0.3173
PDF

How to Cite

Jastramskis D. (2010). Parasocialinė žiniasklaidos veikėjų ir auditorijos sąveika. Information & Media, 54, 87-97. https://doi.org/10.15388/Im.2010.0.3173

Abstract

Straipsnio objektas – žiniasklaidos psichologijos dalykas – parasocialinė žiniasklaidos veikėjų ir auditorijos sąveika. Straipsnyje aptariami ir analizuojami parasocialinę sąveiką tyrusių mokslininkų darbai, pateikiamas ir nagrinėjamas psichologinis parasocialinės sąveikos modelis, pristatomi ir aptariami Vytauto Kernagio gerbėjų, kaip parasocialinės sąveikos dalyvių, internetinių atsiliepimų kokybinės turinio analizės rezultatai.
Straipsnyje teigiama, kad parasocialiniai žiniasklaidos veikėjų ir auditorijos narių santykiai apima daugybę skirtingų sąveikų. Stipriausi santykiai yra sukuriami per ilgesnį laiką su veikėjais, pristatomais įvairių žiniasklaidos priemonių ir atliekančiais įvairius vaidmenis. Parasocialinė garsenybių ir auditorijos sąveika tęsiasi ir garsenybėms mirus. Šios tąsos stiprumą lemia išėjusios asmenybės suformuoto įvaizdžio mastas ir žiniasklaidos industrijos pastangų intensyvumas skleisti garsenybės kūrinius ir su jos vardu susijusius pranešimus.
Pagrindiniai žodžiai: žiniasklaida, parasocialinė sąveika, auditorija, žiniasklaidos veikėjas, garsenybė.

Parasocial Interaction between Media Actors and Audience
Deimantas Jastramskis

Summary
The aim of the work was to analyze the development of parasocial relationships between media actors and audience. The analysis is based on the research of the processes of parasocial interaction and the psychological model of parasocial interaction. The author analyses parasocial interaction between audience and the prominent Lithuanian actor Vytautas Kernagis. After his death, a large number of comments were placed on the Delfi website. These comments were analyzed for themes relating to aspects of the parasocial relationships that the fans had experienced with Vytautas Kernagis.
The claim of the article is that parasocial relationships between media actors and audience members encompass dozens of diverse interactions. Strongest relationships are created in the longer term with actors who appear in diverse media and perform diverse roles. Parasocial interaction continues when celebrities die. The strength of this continuation depends on the scale of image of a celebrity and on the intensity of attempts of media industry to disseminate the works of a celebrity and messages about the celebrity.

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>