Žiniasklaidos paramos politika Lietuvoje
-
Deimantas Jastramskis
Published 2013-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2013.0.1587
PDF

How to Cite

Jastramskis D. (2013). Žiniasklaidos paramos politika Lietuvoje. Information & Media, 63, 129-141. https://doi.org/10.15388/Im.2013.0.1587

Abstract

Straipsnyje nagrinėjama valstybės paramos žiniasklaidos subjektams politikos raida 1991–2012 m. Remiantis priimtais teisės aktais nustatoma, kokia parama ir kokiais laikotarpiais per Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondą ir mokesčių subsidijų būdu buvo teikiama žiniasklaidai Lietuvoje. Analizuojama
spaudos ir su ja susijusių paslaugų neapmokestinimo ir apmokestinimo bendrojo akcizo, pridėtinės vertės mokesčiu bei lengvatų taikymo problematika.
Straipsnyje teigiama, kad palyginti dažni teisės aktų, susijusių su spaudos apmokestinimu pridėtinės vertės mokesčiu, keitimai ir kasmet skiriamos paramos žiniasklaidai iš valstybės biudžeto dydžio priklausymas nuo politinės daugumos valios parlamente rodo, kad išlaidų ir mokesčių subsidijų politika žiniasklaidos subjektų atžvilgiu 1991–2012 m. nebuvo tinkamai formuojama ir įgyvendinama.
Pagrindiniai žodžiai: valstybė, politika, žiniasklaida, mokesčiai, parama, subsidijos, lengvatos.

The media support policy in Lithuania
Deimantas Jastramskis

Summary
The article analyzes the development of state support policy for media organizations in Lithuania in 1991–2012. There are examined direct subsidies from the state budget and indirect subsidies such as value added tax exemption. The value added tax on press sales has changed several times. The exemption of the value added tax for periodicals was removed in 2009–2012. Media organizations receive state budget subsidies through the public body of the Press, Radio and Television Support Fund. The total amount of subsidies from the state budget changes every year. It depends on the political will of the Lithuanian Parliament. The article claims that the media support policy in Lithuania has not been consistent and effective.

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>