Žiniasklaidos organizacijos nuosavybės struktūros ir žiniasklaidos priemonės naujienų šališkumo ryšys
Žiniasklaida ir visuomenė
Deimantas Jastramskis
Published 2009-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2009.0.3202
PDF

How to Cite

Jastramskis D. (2009). Žiniasklaidos organizacijos nuosavybės struktūros ir žiniasklaidos priemonės naujienų šališkumo ryšys. Information & Media, 51, 124-143. https://doi.org/10.15388/Im.2009.0.3202

Abstract

Žiniasklaidos priemonės naujienų turinys kuriamas žiniasklaidos organizacijoje. Kokias naujienas pateikti visuomenei, sprendžia žiniasklaidos priemonių naujienų turinio administratoriai-redaktoriai. Jų sprendimai priklauso nuo žiniasklaidos rganizacijos struktūros ir struktūrinių padalinių galių pasiskirstymo. Straipsnio tikslas – ištirti žiniasklaidos organizacijos nuosavybės bei valdymo struktūros ir žiniasklaidos priemonės naujienų turinio šališkumo sąsajas. Straipsnyje teigiama, kad kuo labiau yra koncentruota žiniasklaidos organizacijos nuosavybės ir valdymo struktūra, tuo labiau yra šališkas žiniasklaidos priemonės turinys; jog didelės nuosavybės ir valdymo koncentracijos organizacijose didžiausias reklamos užsakymų apimtis pateikiančių reklamuotojų veikla naujienų turinyje yra pateikiama palankiau nei kitų reklamuotojų.
Pagrindiniai žodžiai: žiniasklaidos organizacija, nuosavybės struktūra, žiniasklaidos priemonė, naujienų šališkumas, nacionalinis dienraštis.

Connection between the ownership structure of media organization and partiality of news
Deimantas Jastramskis

Summary
The content of media news is created by media organizations. Their decisions depend on the structure of media organization and the distribution of power among sections of the organization. The aim of the article is to analyze the connection between the ownership structure of media organization and the partiality of news. The claim of the article is that the concentrated structure of the ownership and management of media organization results in the partiality of media news. The businesses of the main advertisers have a better coverage in the content of news compares with other advertisers in a concentrated structure of ownership and management of media organizations.

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>