Interaktyviojo geometrijos vizualizavimo modelis naudojant dinaminės geometrijos paradigmą
Informacinės technologijos mokymui ir studijos
Eglė Jasutė
Valentina Dagienė
Published 2011-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2011.0.3153
PDF

How to Cite

Jasutė E., & Dagienė V. (2011). Interaktyviojo geometrijos vizualizavimo modelis naudojant dinaminės geometrijos paradigmą. Information & Media, 56, 31-41. https://doi.org/10.15388/Im.2011.0.3153

Abstract

Straipsnyje analizuojama interaktyviojo geometrijos vizualizavimo samprata, atskleidžiamos dinaminės geometrijos konstravimo problemos. Pateikiami interaktyviojo vizualizavimo dinaminėje geometrijoje didaktiniai principai: bendrieji, skirti visai veiklos sričiai, ir specialieji, skirti interaktyviam vaizdui. Apibūdinami interaktyviojo vizualizavimo dinaminėje geometrijoje konstravimo principai: geometriniam brėžiniui ir interaktyviam vaizdui. Straipsnyje pateikiamas interaktyviojo vizualizavimo modelis naudojant dinaminės geometrijos paradigmą. Aprašomas modelio taikymo pavyzdys vizualizuojant pagrindinės mokyklos geometrijos temą. Pateikiamas modelio pagrindimas. Nusakomi tolimesnio tyrimo tikslai.

A Model of Interactive Geometric Visualization with Dynamic Geometry
Eglė Jasutė, Valentina Dagienė

Summary
The paper deals with the exploration of the concept of the interactive visualization of geometry. Some problems of construction sketches of dynamic geometry are discussed. There are described some didactic principles of interactive visualization with dynamic geometry: general for all the activity domain and special for the interactive picture. Construction principles of interactive visualization with dynamic geometry (for geometry image and for the whole interactive picture) are also introduced. A model of interactive visualization with dynamic geometry is described and an example of its use in the visualization of an elementary school geometry theme is shown. Some suggestions on and directions for the further investigations are given.

tyle="line-height: 18px;"> 

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>