Kombinatorinis optmizavimas ir metaeuristiniai metodai: teoriniai aspektai
Programavimas ir programinė įranga
Alfonsas Misevičius
Vytautas Bukšnaitis
Jonas Blonskis
Published 2008-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2008.0.3417
PDF

How to Cite

Misevičius A., Bukšnaitis V. and Blonskis J. (2008) “Kombinatorinis optmizavimas ir metaeuristiniai metodai: teoriniai aspektai”, Information & Media, 42(43), pp. 213-219. doi: 10.15388/Im.2008.0.3417.

Abstract

Straipsnyje aptariami kombinatorinio optimizavimo ir intelektualių optimizavimo priemonių, t. y. metaeuristinių metodų (metaeuristikų), teoriniai aspektai. Apibūdinami kombinatorinio optimizavimo uždaviniai, jų savybės, specifika. Pagrindinis dėmesys skiriamas metaeuristinių optimizavimo metodų charakterizavimui būtent kombinatorinio optimizavimo kontekste. Trumpai formuluojami metaeuristinių metodų tikslai, bendrosios nuostatos, taip pat akcentuojamas šių metodų savitumas, modernumas.
Išsamiau apžvelgiami skiriamieji metaeuristikų bruožai, aprašomos svarbesnės teorinės metaeuristinių metodų aiškinimo kryptys. Pabaigoje pateikiamos apibendrinamosios pastabos.

Combinatorial optimization and metaheuristic methods: theoretical aspects
Alfonsas Misevičius, Vytautas Bukšnaitis, Jonas Blonskis

Summary
In this paper, theoretical aspects of combinatorial optimization (CO) and intelligent optimization techniques, i. e. metaheuristic methods (metaheuristics) are discussed. The combinatorial optimization problems and their basic properties are shortly introduced. Much of our attention is paid to the characterization of the metaheuristic methods, in particular for solving CO problems. We formulate the main goals of the metaheuristic methods, also focusing on the special theoretical issues and features of these methods. The most important interpretations of the metaheuristic methods are described in more details. The paper is completed with the concluding remarks.

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy