Vol 48 (2009): Informacijos mokslai

Vol 48 (2009)

Information & Media
Informacijos mokslai
Published 2009-01-01

Reviews

Lijana Stundžė
Mokslo žinių atvirumo įžvalgos
Abstract views 271
140-143
PDF

Knygų apžvalgos

Renata Matkevičienė
Medijų skaitymai lietuviškai
Abstract views 358
127-131
PDF

Komunikacija ir žiniasklaida

Science Communication

Marija Stonkienė | Zenona Atkočiūnienė | Renata Matkevičienė
Mokslo komunikacijos kaita
Abstract views 551
46-67
PDF
Birutė Galinienė | Algirdas Miškinis | Albinas Marčinskas | Greta Drūteikienė
Studijų kokybės įtaka aukštųjų mokyklų įvaizdžiui
Abstract views 448
68-81
PDF

Konferencijų apžvalgos

132-139
PDF

Informacinės technologijos

Algimantas Juozapavičius | Kazimieras Mickus | Gediminas Mikaliūnas | Mindaugas Pelanis | Evaldas Urbonas
Informacinių technologijų rinkos analizė automatizuotų organizacinių procesų valdymo požiūriu
Abstract views 617
100-116
PDF
Alfonsas Misevičius | Vytautas Bukšnaitis | Jonas Blonskis
Euristinių algoritmų klasifikavimas
Abstract views 290
117-126
PDF