Organizacinės elgsenos ir žinių vadybos integracija kuriant žiniomis grindžiamą biblioteką kaip organizaciją
Informacijos vadyba
Kristina Lymantaitė
Published 2009-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2009.0.3332
PDF

How to Cite

Lymantaitė K. (2009). Organizacinės elgsenos ir žinių vadybos integracija kuriant žiniomis grindžiamą biblioteką kaip organizaciją. Information & Media, 48, 30-45. https://doi.org/10.15388/Im.2009.0.3332

Abstract

XXI amžiaus pradžioje, veikiamos ekonominių, politinių, socialinių veiksnių kaitos, valstybės, visuomenės, organizacijos gyvena milžiniškame nesibaigiančiame pokyčių sūkuryje. Globalizacija, informacijos ir komunikacijos technologijų plėtra, informacijos ir žinių visuomenės bei ekonomikos, mokymosi visą gyvenimą idėjos, konkurencija, inovacijų poreikis, neišvengiamai verčia ir bibliotekas peržiūrėti pasenusias strategijas, sukurti visiškai naują bibliotekos valdymo koncepciją. Bibliotekininkystės teoretikai jau seniai siūlo naujos koncepcijos kūrimui pasitelkti žinių vadybą. Tačiau pastaruoju metu vis dažniau prabylama apie tai, kad sėkmingai, žinių vadyba grindžiamai teorinei ir praktinei veiklai gali būti naudojami organizacinės elgsenos tyrimai. Straipsnio tikslas – išanalizuoti organizacinės elgsenos tyrimų ir žinių vadybos integracijos galimybes, įvardyti šių sričių panašumus ir skirtumus, atskleisti šio santykio vaidmenį kuriant žiniomis grindžiamą biblioteką kaip organizaciją. Rašant straipsnį remtasi teoriniais analizės, apibendrinimo, lyginimo, sintezės metodais. 
Reikšminiai žodžiai: organizacinė elgsena, žinių vadyba, biblioteka.

Integration of organizational behavior and knowledge management by creating a knowledge-based library as an organization
Kristina Lymantaitė

Summary
The most valuable resource in the 21st century organizations is the employee and his knowledge. Two areas, organizational behavior and knowledge management, play a significant role in changing the individual behavior to the knowledge management-friendly direction. Favourable assumptions for the integration of these two areas are determined by the common research object, similar levels of analysis (individual, group, organization), a combined approach to the organization as an open constantly changing social and cultural system, multifunctional activities, usage of such allied fields of knowledge as sociology, psychology, change, quality management and others. One of the essential clauses that allow the integration of the analysed areas is the fact that both of them use similar measures to compose appropriate cultural, managerial, organizational conditions for the individuals to create, share, use and transfer their knowledge to the intellectual capital of the organization. One of the library’s strategic goals is to become a knowledge-based organization and to develop as a flexible, competitive, learning, customer-driven organization. Integration of organizational behavior and knowledge management allows identifying conductive assumptions for knowledge management in the library and changing the behavior of an individual, group and organization with regard to the specific features of the library.
Key words: organizational behaviour, knowledge management, library.

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy