Studijų kokybės įtaka aukštųjų mokyklų įvaizdžiui
Science Communication
Birutė Galinienė
Algirdas Miškinis
Albinas Marčinskas
Greta Drūteikienė
Published 2009-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2009.0.3330
PDF

How to Cite

Studijų kokybės įtaka aukštųjų mokyklų įvaizdžiui (B. Galinienė, A. Miškinis, A. Marčinskas, & G. Drūteikienė , Trans.). (2009). Information & Media, 48, 68-81. https://doi.org/10.15388/Im.2009.0.3330

Abstract

Europos aukštojo mokslo erdvės kūrimas skatina šio kontinento aukštąsias mokyklas susimąstyti apie aukštojo mokslo konkurencingumo ir jo vertės didinimą. Tai pasiekti Lietuvos aukštosios mokyklos gali tik nuolat gerindamos studijų kokybę,
savo įvaizdį ir reputaciją. Šiame straipsnyje aptariamos bendrosios studijų kokybės ir įvaizdžio gerinimo aukštosiose mokyklose teorinės prielaidos, jas iliustruojant tyrimų, kurie buvo atlikti visame Vilniaus universitete ir atskirai Ekonomikos
fakultete, duomenimis. Visuose Vilniaus universiteto padaliniuose 2005–2006 m. atlikome keturis didelio masto tyrimus (įvertinome vidinį Vilniaus universiteto įvaizdį, studentų požiūrį į studijų kokybę, pradedančiųjų studijuoti Universitete ir jų tėvų lūkesčius, tų lūkesčių pokyčius po pirmojo studijų pusmečio) ir identifikavome pagrindines problemines sritis. Siekdami nustatyti šių problemų priežastis, mėginome pažvelgti dar giliau – atlikome tyrimą viename Vilniaus universiteto padalinyje (Ekonomikos fakultete), kuriuo aiškinomės, kokie veiksniai daro įtaką aukštosios mokyklos įvaizdžiui ir kaip Universiteto įvaizdis siejasi su siūlomų studijų kokybe.
Reikšminiai žodžiai: studijų kokybė, įvaizdis, aukštoji mokykla.

The impact of study quality on the image of a higher education institution
Birutė Galinienė, Algirdas Miškinis, Albinas Marčinskas, Greta Drūteikienė

Summary
Issues concerning the image and reputation strengthening of higher education institutions have recently been given an important consideration in Lithuania and other European countries. In the article we will discuss the fundamentals of the university education quality and image strengthening in theoretical premises, and illustrate them using data of studies performed at the Vilnius University. The research results demonstrate that the quality of studies is the main factor in determining the image of a higher education institution. 
Key words: study quality, image, higher education institution.

PDF