Elektroniniai informacijos šaltiniai ir galimybės juos naudoti elektroniniam mokymuisi
Informacijos vadyba
Povilas Abarius
Published 2009-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2009.0.3334
PDF

How to Cite

Abarius P. (2009). Elektroniniai informacijos šaltiniai ir galimybės juos naudoti elektroniniam mokymuisi. Information & Media, 48, 7-13. https://doi.org/10.15388/Im.2009.0.3334

Abstract

Straipsnyje analizuojami elektroninio mokymosi kursai elektroninių informacijos šaltinių kontekste, elektroninio mokymosi ypatumai. Aptariamos galimybės naudoti elektroninius informacijos šaltinius kuriant elektroninio mokymosi kursus. Išanalizavus elektroninio mokymosi kursų specifiką daroma išvada, kad tiesiogiai naudoti elektroninius informacijos šaltinius kuriant elektroninio mokymosi medžiagą negalima. Be to, elektroninio mokymosi kursai išskiriami kaip specifiniai elektroniniai informacijos šaltiniai, netapatintini su elektroninėmis knygomis, žurnalais, straipsniais ar kita medžiaga, pateikiama elektroninėse laikmenose.
Reikšminiai žodžiai: nuotolinis mokymasis, elektroninis mokymasis, elektroninio mokymosi kursai, elektroniniai informacijos šaltiniai, elektroniniai informacijos ištekliai, nuotolinės studijos, virtualioji mokymosi terpė.

Electronic information sources and possibilities of their use in electronic learning
Povilas Abarius

Summary
The main objective of the articles was to analyze electronic learning courses in the context of electronic information sources, to investigate the peculiarities of electronic learning and discuss the possibilities of using electronic information sources in producing electronic learning materials. The peculiarities of electronic learning courses and their specific structure are analyzed. The conclusions are that direct usage of an electronic information source in producing electronic course material is impossible. Electronic learning courses should be treated as separate electronic information sources without identifying them with other electronic information sources such as electronic books, journals, etc.
Key words: distance learning, electronic learning, electronic learning courses, electronic information sources.

e-height: 18px;">

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy