Mokslotyriniai tyrimai informacijos ir žinių kontekste*
Konferencijų apžvalgos
Marija Stonkienė
Published 2009-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2009.0.3325
PDF

How to Cite

Stonkienė M. (2009). Mokslotyriniai tyrimai informacijos ir žinių kontekste*. Information & Media, 48, 132-139. https://doi.org/10.15388/Im.2009.0.3325

Abstract

Vilniaus universitete, Komunikacijos fakultete 2008 m. lapkričio 28 d. vyko mokslinë konferencija ,,Mokslotyriniai tyrimai informacijos ir þiniø kontekste“. Ši konferencija – tradicinis Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Informacijos ir komunikacijos katedros renginys. Konferencijos apžvalgoje pristatoma konferencijos dalyvių pranešimų tematika, aptariami svarbiausi pranešimų teiginiai. 
Reikšminiai žodžiai: Komunikacijos fakulteto konferencija, mokslotyra, mokslo komunikacija, mokslinës informacijos sklaida, vartotojø aprûpinimas moksline informacija, atviroji prieiga prie mokslinës informacijos.

Research of science theory in the context of information and knowledge
Marija Stonkienė

br />

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>