Vol 44 (2008): Informacijos mokslai

Vol 44 (2008)

Information & Media
Informacijos mokslai
Published 2008-01-01

Knygų apžvalgos

118-120
PDF
Renata Matkevičienė
Vadovėlis kaip paskatinimas rašyti
Abstract views 234
121-123
PDF

Apgintos disertacijos

141-144
PDF

Media and Communication

Zenona Ona Atkočiūnienė
Žinių valdymas verslo organizacijoje
Abstract views 842
9-21
PDF
Juozas Mačiuitis | Audronė Ona Mikalauskienė | Laima Zalieckaitė
Organizacijų žinių vadybos sistemos: technologinis aspektas
Abstract views 267
22-43
PDF
Jonas Mackevičius | Rasa Subačienė
Darbuotojų profesinio ugdymo sąnaudos ir jų valdymas
Abstract views 337
44-57
PDF
Lina Markevičiūtė
Informacijos vadybos aprėptys ir sąsajos
Abstract views 254
58-77
PDF