Informacijos vadybos aprėptys ir sąsajos
Media and Communication
Lina Markevičiūtė
Published 2008-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2008.0.3406
PDF

How to Cite

Informacijos vadybos aprėptys ir sąsajos (L. Markevičiūtė , Trans.). (2008). Information & Media, 44, 58-77. https://doi.org/10.15388/Im.2008.0.3406

Abstract

Jau trečią dešimtį egzistuojanti informacijos vadybos koncepcija dar nėra visapusiškai ir vienareikšmiškai teoriškai įsitvirtinusi. Čia daro įtaką plati mokslinė ir praktinė informacijos vadybos reiškinio žiūra, sąlygojusi nuo analizės ar taikymo konteksto priklausomų informacijos vadybos sampratų gausą bei kitaip įvardijamų, tačiau valdymo objekto ir funkciniu aspektu panašių, informacijos vadybos problematiką organizacijoje siejančių, koncepcijų kartos įvairovę. Straipsnyje siekiama suformuoti kokybiškos informacijos vadybos koncepcijos plėtotės pamatus. Šiuo tikslu literatūros analizės ir sintezės pagrindu pateikiama nuo veiklos konteksto nepriklausoma, kritinius turinio ir technologijų klausimus apimanti, informacijos vadybos koncepcija bei vadybos objekto ir funkcinės aprėpties aspektais įvertinama jos sąsaja su kitomis informacijos vadybos problematiką organizacijoje apimančiomis koncepcijomis: informacijos išteklių vadyba, dokumentų vadyba, įrašų vadyba ir žinių vadyba.

Information management coverage and conjugationa
Lina Markevičiūtė

Summary
Four decades have passed since the emergence of information management as a research field, but even now it is lack of its unifying theory. Various scientific and practical looking estimating particular aspects conditioned by the situation, have predetermined the variety of the contextual information management problem research and have caused the drawback of one-sided information management conception. However, the formation of this conception is burdened by a number of new disciplines concerning informa tion problems generating alongside: documents management, records management, knowledge management, information resource management. The aim of this article is to synthesize the variety of approaches and put into shape information management development background. For this purpose in this article is present the complete-disclosing the essence and constituents – information management conception and estimate its links with other new information disciplines.

PDF