Elektroninio portfolio taikymas vertinant pedagogo informacinių ir komunikacinių technologijų kompetenciją
Švietimas žinių visuomenėje
Vaino Brazdeikis
Published 2008-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2008.0.3447
PDF

How to Cite

Brazdeikis V. (2008) “Elektroninio portfolio taikymas vertinant pedagogo informacinių ir komunikacinių technologijų kompetenciją”, Information & Media, 42(43), pp. 21-29. doi: 10.15388/Im.2008.0.3447.

Abstract

Portfolio mokytojų veiklai vertinti labiausiai paplitęs JAV, Jungtinėje Karalystėje, šiomis edukacinėmis technologijomis aktyviai domisi ir Suomijos universitetai, Katalonija, Nyderlandai, kitos šalys. El. portfolio, kaip portfolio atmaina, vis labiau populiarėja, nes daugelis mokytojų veiklos rezultatų sukuriami elektroniniu formatu, o rezultatai interneto duomenų bazių sistemomis tampa nesunkiai prieinami ir valdomi. Toks įvairių šalių susidomėjimas el. portfolio technologija ir esamos interneto
galimybės paskatino detaliau pažvelgti į el. portfolio perspektyvas, panagrinėti jo taikymo galimybes vertinant pedagogų IKT kompetenciją. Išnagrinėjus mokslinę literatūrą galima teigti, jog el. portfolio vertinant pedagogų IKT kompetenciją galima laikyti plačiu ir reprezentatyviu multimedijinių pedagogo IKT taikymo įrodymų archyvu. Pedagogo IKT kompetencijos vertinimo tikslai lemia du el. portfolio tipus: formuojamąjį ir suminį. Straipsnyje detaliau apžvelgiami el. portfolio rengimo modeliai, jo taikymo
vertinimui nauda, probleminiai aspektai. Pateikiama keletas atliktų el. portfolio taikymo bandymų. Daroma išvada jog el. portfolio gali būti taikomas pedagogo IKT kompetencijos atveju, tačiau skirtingi tikslai (suminis, formuojamasis) gali lemti nuosavybės (institucija, asmuo), požiūrio (pozityvistinis, konstruktyvistinis), naudojamos programinės įrangos (taikomosios programos, informacinės sistemos) problemas, kurios rodo, kad reikia detalesnių el. portfolio nagrinėjimų ir jis neturėtų būti taikomas praktikoje be bandomųjų ir metodologinių mokslinių tyrimų.

Using e-portfolio in evaluation of educators ICT competence
Vaino Brazdeikis

Summary
E-portfolio in teachers’ education is used in USA, UK. Some countries (Finland, Holland) are interested in this education technology too. E-portfolio, as one of portfolio type, is more attractive because teachers are making a lot of electronic documents, Internet data base allows to access this document very easy. That reasons are the motive to look in e-portfolio more detailed and specific in some topics. Article looks on possibilities using e-portfolio in evaluation of the competence of the ICT teachers. Method of scientist literature was chosen for that work.
E-portfolio in educators ICT competence could be the aim of the representative multimedia evidences for formative or summative evaluation. E-portfolio allows creating hyperlinks between fact, goal and reflection.
The author looks deeper to stages of e-portfolio creation, possibilities and limitations of e-portfolio. The e-portfolio was chosen in some experimental cases.
Issue that portfolio could be used for educators ICT competence was done. But different goals (formative, summative) could be reasons for different approach (positive, constructive), different software (information system, application software). It does create needs to analyze e-portfolio possibilities more deeply and to organize some pilot research project for this topic.

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy