Bendrosios sistemų inžinerijos vaidmuo specifikuojant verslo programinės įrangos reikalavimus
VERSLO INFORMACIJOS SISTEMOS
Albertas Čaplinskas
Published 2008-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2008.0.3425
PDF

How to Cite

Čaplinskas A. (2008). Bendrosios sistemų inžinerijos vaidmuo specifikuojant verslo programinės įrangos reikalavimus. Information & Media, 42(43), 162-167. https://doi.org/10.15388/Im.2008.0.3425

Abstract

Integruotos įmonės informacinės sistemos kontekste ypač aktuali tampa programinės įrangos funkcinių ir nefunkcinių savybių atotrūkio nuo realių verslo poreikių problema. Straipsnyje išdėstytas naujas požiūris į tai, kaip, kuriant integruotas įmonių informacines sistemas, verslo reikalavimus nuleisti į programinės įrangos lygmenį. Siūloma reikalavimus visuose sistemos lygmenyse, įskaitant verslo, informacijos apdorojimo ir programinės įrangos lygmenis, formuluoti vartojant tą pačią sąvokų sistemą (ontologiją) ir visas tos sistemos sąvokas apibrėžti vadovaujantis bendrojoje sistemų inžinerijoje priimta sistemos samprata. Toks požiūris leidžia kitaip interpretuoti Zachmano metodinio karkaso struktūrinius elementus ir panaudoti šį karkasą kaip instrumentą verslo reikalavimams nuleisti į programinės įrangos lygmenį. Programinės įrangos reikalavimams gauti iš verslo reikalavimų siūloma naudoti reikalavimų lokalizavimo ir pažingsninio patikslinimo technikas*.

General systems engineering and the specification of business software requirements
Albertas Čaplinskas

Summary
In the context of enterprise engineering business and information systems allignment becomes one of the most important problems. The paper proposes a new technique for derivation software requirements from business requirements. The proposed approach suggests that all levels of enterprise system, including business, information processing and software levels, should be described using the same collection of concepts (ontology) and that these concepts should be defined using framework of general systems engineering. Such approach allows to reinterpret Zachman’s framework and use this framework as a tool to downflow requirements from business to software level. Requirements allocation and stepwise refinement techniques should be used to derive both functional and non-functional software requirements.

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>