Judančių objektų stebėjimas realiuoju laiku naudojant „Google Earth“
Information Systems
Viktoras Paliulionis
Published 2008-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2008.0.3433
PDF

How to Cite

Paliulionis V. (2008) “Judančių objektų stebėjimas realiuoju laiku naudojant „Google Earth“”, Information & Media, 42(43), pp. 114-120. doi: 10.15388/Im.2008.0.3433.

Abstract

Straipsnyje nagrinėjama galimybė realiuoju laiku vizualizuoti judančius objektus naudojant „Google Earth“ programą ir jos KML kalbą. Straipsnyje aprašytas judančių objektų stebėjimo sistemos „Akis-GE“ prototipas ir jo architektūra. Šioje sistemoje judančio objekto buvimo vieta nustatoma naudojant GPS imtuvą ir perduodama į „Akis-GE“ serverį mobiliuoju internetu. Programa „Google Earth“ periodiškai kreipiasi į serverį, kuris dinamiškai sugeneruoja KML failą, aprašantį stebimo objekto
padėties pokytį. „Google Earth“ pasikeitusią objekto padėtį iš karto pavaizduoja žemėlapyje. Be to, prototipas turi galimybę animuoti tam tikro laikotarpio kelionės duomenis. Tokiai sistemai realizuoti nereikalinga brangiai kainuojanti GIS programinė įranga.


Real-time visualisation of moving objects using „Google Earth“
Viktoras Paliulionis

Summary
This paper discusses issues of the real-time visualisation of moving objects by means of Google Earth software and Keyhole Markup Language (KML). Moving object tracking system “Akis-GE” is described, and the architecture of its prototype presented. In the proposed system, the location of a moving object is determined using a GPS receiver, and then the location is transferred to an “Akis-GE” server via mobile Internet. Google Earth client periodically requests updated positions from the server and displays them on the map. The system can be implemented without the use of expensive GIS software and digital maps, as Google Earth desktop application with maps is free and worldwide accessible.

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy