Aerodromų kliūtis ribojančių paviršių modeliavimas geoinformacinių technologijų priemonėmis
Informacijos sistemos ir modeliavimas
Viktoras Paliulionis
Published 2011-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2011.0.3145
PDF

How to Cite

Paliulionis V. (2011) “Aerodromų kliūtis ribojančių paviršių modeliavimas geoinformacinių technologijų priemonėmis”, Information & Media, 560, pp. 119-127. doi: 10.15388/Im.2011.0.3145.

Abstract

Trijų matavimų (3D) erdvinių duomenų modeliavimas, analizė ir vizualizavimas naudojami daugelyje sričių. Šiame straipsnyje nagrinėjami klausimai, susiję su aerodromų kliūtis ribojančių paviršių (apsaugos zonų) modeliavimu, siekiant nustatyti kliūtis, kurios gali kelti pavojų orlaivių skrydžiams. Pademonstruota, kaip šiuos klausimus galima spręsti naudojantis skaitmeniniu reljefo, vietovės ir kliūtis ribojančių paviršių modeliavimu, 3D vizualizavimu ir analize. Siūlomas skaitmeninių vietovės modelių
sudarymo algoritmas leidžia efektyviai naudoti lazerinio skenavimo (LIDAR) taškų duomenis. Aprašyta bandomoji sistema „Akis-AER“, kurios paskirtis – padėti nustatyti kliūtis aplink aerodromus ir įvertinti planuojamus statyti ar aukštinamus statinius aerodromų apsaugos zonose.

The Use of GIS Technology in Modelling Obstacle Limitation Surfaces of an Aerodrome
Viktoras Paliulionis

Summaru
There are many domains where the modelling, analysis and visualization of three-dimensional spatial data can be useful. The paper discusses the issues concerning the modelling of aerodrome obstacle limitation surfaces. They can help to detect obstacle in the flight path of an aircraft. To this end, digital relief and site models need to be created together with obstacle limitation surface models. A fast and effective algorithm of creating three-dimensional digital site model which uses airborne laser scanning (LIDAR) data is proposed. The 3D visualization and analysis of the model are also discussed. The paper presents the experimental Akis-AER software designed to detect potential obstacles around an aerodrome and assess whether it is safe to install a new construction or to increase the height of the existing one in the navigating space around the aerodrome.

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy