Budėjimo tvarkaraščių sudarymas naudojant formalių konceptų analizę ir veiklos taisykles
Informacijos sistemos ir modeliavimas
Darius Jurkevičius
Olegas Vasilecas
Published 2009-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2009.0.3225
PDF

How to Cite

Jurkevičius D., & Vasilecas O. (2009). Budėjimo tvarkaraščių sudarymas naudojant formalių konceptų analizę ir veiklos taisykles. Information & Media, 50, 281-286. https://doi.org/10.15388/Im.2009.0.3225

Abstract

Budėjimo tvarkaraščiui sudaryti yra sukurta daug įrankių. Tačiau šie įrankiai yra taikomi neatsižvelgiant į papildomą darbuotojų užimtumą. Kai kuriose organizacijose papildomai darbas organizuojamas įtraukiant budėjimus. Vienas tokių pavyzdžių yra kariuomenė (Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija), kur mokymas organizuojamas kartu su karo tarnyba. Dažnai tenka sudaryti keletą budėjimo tvarkaraščių vienam mėnesiui. Sudarant tvarkaraščius, reikia atsižvelgti į darbuotojų užimtumą. Šiuos duomenis reikia surinkti, išanalizuoti ir jais remiantis sudaryti tvarkaraščius. Vienas iš būdų sudaryti tvarkaraščius atsižvelgiant į pirmiau minėtus ribojimus yra taisyklių naudojimas. Taisyklėmis yra aprašomos darbuotojų būsenos laiko atžvilgiu. Straipsnyje pateiktas metodas, kaip sudaryti tvarkaraščius pasitelkiant veiklos taisykles ir formalių konceptų analizę.

Making of a Duty Schedule Using Action Rules
Darius Jurkevičius, Olegas Vasilecas

Summary
The system for duty schedule generation and optimization solves a diffi cult, important and practical problem. This system allows the user not only to see the initial and optimized duty schedule in a simple and understandable form, but also to create special rules and criteria, and allows inputting their business. The system allows collecting participant’s information about their occupation during a month. The system using the action rules and formal concept analysis will automatically generate
a duty schedule.

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy