Formalių konceptų analizė, kuriant taikomosios srities ontologijas
Informacinių sistemų kūrimas
Darius Jurkevičius
Olegas Vasilecas
Algirdas Laukaitis
Published 2008-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2008.0.3353
PDF

How to Cite

Jurkevičius D., Vasilecas O., & Laukaitis A. (2008). Formalių konceptų analizė, kuriant taikomosios srities ontologijas. Information & Media, 46, 115-126. https://doi.org/10.15388/Im.2008.0.3353

Abstract

Straipsnyje pristatomas naujas metodas, kuris padeda sukurti dalykinės srities ontologiją. Pagrindinis metodo bruožas pasireiškia tuo, kad ontologijos kūrimo metu dalykinės srities objektai, konceptai, bei konceptų atributai analizuojami atliekant formalių konceptų analizės algoritmus. Be to, šio metodo ontologijos kūrimo rezultatai gali būti taikomi dalykinės srities dokumentų semantiniam indeksavimui, kas ypač svarbu plėtojant semantinio interneto technologijas. Be šio metodo pristatymo, šiame straipsnyje yra aprašytas eksperimentinis tyrimas susijęs su nekilnojamojo turto dalykine sritimi. Eksperimento metu buvo sukurtas sistemos prototipas, kuris realizuoja straipsnyje pateiktą ontologijos kūrimo metodą. Manome, kad sukurto prototipo architektūra taip pat bus naudinga kitiems tyrėjams ontologijų kūrimo srityje.
Pagrindiniai žodžiai: ontologija, formalių konceptų analizė, formalus konceptas, duomenų analizė.

Ontology building using formal concept
Darius Jurkevičius, Olegas Vasilecas, Algirdas Laukaitis

Summary
In this article the method how to make ontology using formal concepts is described. This method is used to collect terms of specific domain. This method allows to represent the hierarchical tree of concepts without analysing terms of specific domain. The main idea of proposed method is to select terms (objects) from collected data using templates. Later collected terms are analysed using formal concept analysis method. This allows to simplify the steps of terms analysis and ontology representing in ontology creating process. In this article the experiment and it‘s results and conclusions are described. The realty domain is select for the experiment.
Keywords. Ontology, formal concept analysis, formal concept, programme agent.

x;">

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy