Modelinės architektūros naudojimas kuriant komponentines programų sistemas
Programavimas ir programinė įranga
Vaidas Giedrimas
Published 2009-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2009.0.3243
PDF

How to Cite

Giedrimas V. (2009) “Modelinės architektūros naudojimas kuriant komponentines programų sistemas”, Information & Media, 500, pp. 168-172. doi: 10.15388/Im.2009.0.3243.

Abstract

Modelinė architektūra gana paplitusi, tačiau jos taikymai komponentinei paradigmai yra tik daliniai – neatsižvelgiama į reikalavimą atskirti komponentų ir komponentinių sistemų kūrimo procesus. Šio straipsnio tikslas – aprašyti modelinės architektūros naudojimo automatizuotai kuriant komponentines programų sistemas iš binarinių komponentų metodą, atsižvelgiant į Išrink–Pritaikyk–Testuok gyvavimo ciklo reikalavimus. Straipsnyje atskleista komponentinių programų abstrakčiųjų ir konkrečiųjų
modelių specifi ka, aprašytos jų transformacijos. Nustatyta, kad modelinė architektūra su pakeitimais gali būti naudojama ir komponentinių programų sistemų kūrimo iš binarinių komponentų procesui automatizuoti, pateiktos jos tobulinimo gairės.

The Application of MDA for Component-based Software Development
Vaidas Giedrimas

Summary
The Model-Driven Architecture is relatively widely used but the conjunctions of MDA and Component-Oriented Paradigm are still partial only. According Component-Oriented Paradigm there is clear division of component-based software engineering to the component development and componentbased development, but unfortunately in existing approaches this principle is avoided. The aim of this article is to describe the method of MDA in automated component-based software synthesis from binary components process, having in mind the singularities of Select-Adapt-Test lifecycle. The key points of modifi ed component-based MDA are covered including platform-independent models, platform-specifi c models and transformations.

>

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy