Lietuvos kodas: Istorijos fragmentai Vilniaus miestovaizdyje
Konferencijos pranešimai
Viktorija Žilinskaitė
Published 2008-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2008.0.3382
PDF

How to Cite

Žilinskaitė V. (2008) “Lietuvos kodas: Istorijos fragmentai Vilniaus miestovaizdyje”, Information & Media, 450, pp. 90-96. doi: 10.15388/Im.2008.0.3382.

Abstract

Straipsnyje analizuojami Vilniaus paminklai kaip praeities reprezentacijos. Paminklai istorinėms asmenybėms ir įvykiams pateikia identiteto konstravimo medžiagą. Palaikomi istorijos vadovėlių ir turistų vadovų, jie kuria valstybės identitetą tiek miestiečiams, tiek ir miesto svečiams. Kita vertus, paminklai atkreipia dėmesį į istorinius įvykius ir asmenybes, vienus primindami, kitus palikdami užmarštyje.
Kaip ir kitų šalių, kurios buvo okupuotos ir kuriose keitėsi valdžios, Lietuvos miestuose, ypač Vilniuje, buvo naikinami lietuviški simboliai bei statomi okupacinių valdžių monumentai. Atkūrus nepriklausomybę, Vilniaus, kaip ir kitų Lietuvos miestų, miestovaizdyje mažėja okupacinių valdžių ir daugėja Lietuvos istorijai svarbias istorines asmenybes ir įvykius ženklinančių paminklų.

Lithuanian code: Captures of history in Vilnius cityscapes
Viktorija Žilinskaitė

Summary
The article analyses the monuments that capture history in Vilnius cityscapes. Monuments for historical personalities and events are material for the construction of identity. Supported by knowledge of history books and tourist guides they construct identity both for inhabitants and visitors. On the other hand, they are spotlights pointing to history moments, reminding about some and keeping in silence other events and personalities.
Like in other countries that experienced change of powers and occupational totalitarian regimes, cityscapes of Lithuanian towns, especially of its capital Vilnius, experienced destruction of Lithuanian monuments and erection of symbols of occupational powers. After restoration of Lithuanian Independence, the Lithuanian capital, as well as other cities and towns, is going through the processes of re-Lithuanisation.
Key words: urban representation, visual culture, symbols of history, cultural heritage

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy