Švedijos tarptautinės plėtros ir bendradarbiavimo agentūros (SIDA) indėlis į projekto bendruomenės socialinių paslaugų plėtra įgyvendinimą
-
Alfredas Zabieta
Published 2001-10-03
https://doi.org/10.15388/STEPP.2001.0.8502
PDF

How to Cite

Zabieta A. (2001). Švedijos tarptautinės plėtros ir bendradarbiavimo agentūros (SIDA) indėlis į projekto bendruomenės socialinių paslaugų plėtra įgyvendinimą. Socialinė Teorija, Empirija, Politika Ir Praktika, 1, 95-96. https://doi.org/10.15388/STEPP.2001.0.8502

Abstract

Straipsnyje pristatomas projekto „Bendruomenės socialinių paslaugų plėtra“ turinys ir įgyvendinimas. Projektas buvo vykdomas bendradarbiaujant LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai ir Švedijos tarptautinės plėtros ir bendradarbiavimo agentūrai (SIDA). Projekto tikslas buvo – sukurti alternatyvią socialinių paslaugų sistemą brangias stacionarias socialines paslaugas teikiančioms įstaigoms. SIDA lėšos buvo naudojamos projekto įvertinimui ir dirbančiųjų socialinį darbą kvalifikacijos tobulinimo programoms finansuoti.
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy