Vol 1 (2001): Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika

Vol 1 (2001)

Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika
Published 2001-10-03

-

Vilija Blinkevičiūtė
Socialinis darbas ir bendruomenės socialinių paslaugų plėtra
Abstract views 374 | Article downloads (PDF) 604
6-7
PDF
Vilija Blinkevičiūtė
Social Work and the Development of Community-Based Social Services
Abstract views 325 | Article downloads (PDF) 311
7-9
PDF
Albinas Bagdonas
Practical and Academic Aspects of Social Work Development in Lithuania
Abstract views 2501 | Article downloads (PDF) 2404
10-35
PDF
Albinas Bagdonas
Practical and Academic Aspects of Social Work Development in Lithuania
Abstract views 400 | Article downloads (PDF) 574
35-48
PDF
Henri Braakenburg
Quality Management in Social Work in the Netherlands: Principles and Approach
Abstract views 344 | Article downloads (PDF) 629
49-56
PDF
Henri Braakenburg
Socialinio darbo kokybės vadyba Nyderlanduose: principai ir požiūris
Abstract views 488 | Article downloads (PDF) 579
57-64
PDF
Natalja Yashko
Ukrainian social investment fund: project concept note (draft)
Abstract views 229 | Article downloads (PDF) 248
65-74
PDF
Natalja Yashko
Ukrainos socialinių investicijų fondas: projekto koncepcija
Abstract views 290 | Article downloads (PDF) 284
75-84
PDF
Audronė Vareikytė
Socialinių paslaugų programos: šiandiena ir ateities perpsektyvos
Abstract views 513 | Article downloads (PDF) 571
85-90
PDF
Audronė Vareikytė
Social Services Programs Today and in the Future
Abstract views 231 | Article downloads (PDF) 236
90-94
PDF
Laimutė Žalimienė
Socialinių paslaugų kokybę lemiantys veiksniai
Abstract views 1369 | Article downloads (PDF) 1698
99-102
PDF
Laimutė Žalimienė
Service Quality - Determining Factors
Abstract views 245 | Article downloads (PDF) 215
102-105
PDF
Vytautas Žiukas
Socialinių darbuotojų vaidmuo mažinant skurdą Lietuvoje
Abstract views 386 | Article downloads (PDF) 545
106-110
PDF
Vytautas Žiukas
The Role of Social Workers in the Elimination of Poverty in Lithuania
Abstract views 261 | Article downloads (PDF) 320
110-115
PDF
Laimutė Žalimienė | Audronė Vareikytė
Socialinių paslaugų kokybė ir standartai
Abstract views 647 | Article downloads (PDF) 563
116-117
PDF
Angelė Čepėnaitė | Rasa Laiconienė
Solidarumas socialiniame darbe
Abstract views 343 | Article downloads (PDF) 395
117-118
PDF
Violeta Vaicekauskienė
Komandinio darbo svarba socialiniame darbe
Abstract views 1414 | Article downloads (PDF) 2316
118-122
PDF
Danguolė Beresnevičiūtė
Bendruomenės kūrimas Lietuvoje: strategija ir taktika
Abstract views 703 | Article downloads (PDF) 645
122-126
PDF
Nills Stendstrom | Barbo Zimmerling-Svan | Tryggve Balldin | Edita Barniškytė
Kuravimas (supervizija) ir duomenų apie klientą rinkimas
Abstract views 286 | Article downloads (PDF) 306
126-138
PDF
Laimutė Žalimienė | Audronė Vareikytė
Quality and Standards of Social Services
Abstract views 252 | Article downloads (PDF) 250
139-140
PDF
Angelė Čepėnaitė | Rasa Laiconienė
Solidarity in Social Work
Abstract views 239 | Article downloads (PDF) 235
140-141
PDF
Violeta Vaicekauskienė
The Importance of Team Approach in Social Work
Abstract views 484 | Article downloads (PDF) 1366
141-145
PDF
Danguolė Beresnevičiūtė
Development of Community in Lithuania: Strategy and Tactics
Abstract views 218 | Article downloads (PDF) 255
145-148
PDF
Nills Stendstrom | Barbo Zimmerling-Svan | Tryggve Balldin | Edita Barniškytė
Supervision and Collection of Data about Client
Abstract views 259 | Article downloads (PDF) 270
148-160
PDF