Vol 1 (2001): Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika

Vol 1 (2001)

Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika
Published 2001-10-03

-

Vilija Blinkevičiūtė
Socialinis darbas ir bendruomenės socialinių paslaugų plėtra
Abstract views 430 | Article downloads (PDF) 738
6-7
PDF
Vilija Blinkevičiūtė
Social Work and the Development of Community-Based Social Services
Abstract views 371 | Article downloads (PDF) 336
7-9
PDF
Albinas Bagdonas
Practical and Academic Aspects of Social Work Development in Lithuania
Abstract views 2864 | Article downloads (PDF) 2774
10-35
PDF
Albinas Bagdonas
Practical and Academic Aspects of Social Work Development in Lithuania
Abstract views 472 | Article downloads (PDF) 649
35-48
PDF
Henri Braakenburg
Quality Management in Social Work in the Netherlands: Principles and Approach
Abstract views 389 | Article downloads (PDF) 693
49-56
PDF
Henri Braakenburg
Socialinio darbo kokybės vadyba Nyderlanduose: principai ir požiūris
Abstract views 558 | Article downloads (PDF) 671
57-64
PDF
Natalja Yashko
Ukrainian social investment fund: project concept note (draft)
Abstract views 261 | Article downloads (PDF) 270
65-74
PDF
Natalja Yashko
Ukrainos socialinių investicijų fondas: projekto koncepcija
Abstract views 337 | Article downloads (PDF) 305
75-84
PDF
Audronė Vareikytė
Socialinių paslaugų programos: šiandiena ir ateities perpsektyvos
Abstract views 630 | Article downloads (PDF) 671
85-90
PDF
Audronė Vareikytė
Social Services Programs Today and in the Future
Abstract views 269 | Article downloads (PDF) 258
90-94
PDF
Laimutė Žalimienė
Socialinių paslaugų kokybę lemiantys veiksniai
Abstract views 1810 | Article downloads (PDF) 1994
99-102
PDF
Laimutė Žalimienė
Service Quality - Determining Factors
Abstract views 297 | Article downloads (PDF) 240
102-105
PDF
Vytautas Žiukas
Socialinių darbuotojų vaidmuo mažinant skurdą Lietuvoje
Abstract views 471 | Article downloads (PDF) 608
106-110
PDF
Vytautas Žiukas
The Role of Social Workers in the Elimination of Poverty in Lithuania
Abstract views 319 | Article downloads (PDF) 342
110-115
PDF
Laimutė Žalimienė | Audronė Vareikytė
Socialinių paslaugų kokybė ir standartai
Abstract views 745 | Article downloads (PDF) 622
116-117
PDF
Angelė Čepėnaitė | Rasa Laiconienė
Solidarumas socialiniame darbe
Abstract views 392 | Article downloads (PDF) 437
117-118
PDF
Violeta Vaicekauskienė
Komandinio darbo svarba socialiniame darbe
Abstract views 1719 | Article downloads (PDF) 2834
118-122
PDF
Danguolė Beresnevičiūtė
Bendruomenės kūrimas Lietuvoje: strategija ir taktika
Abstract views 805 | Article downloads (PDF) 708
122-126
PDF
Nills Stendstrom | Barbo Zimmerling-Svan | Tryggve Balldin | Edita Barniškytė
Kuravimas (supervizija) ir duomenų apie klientą rinkimas
Abstract views 342 | Article downloads (PDF) 356
126-138
PDF
Laimutė Žalimienė | Audronė Vareikytė
Quality and Standards of Social Services
Abstract views 307 | Article downloads (PDF) 273
139-140
PDF
Angelė Čepėnaitė | Rasa Laiconienė
Solidarity in Social Work
Abstract views 279 | Article downloads (PDF) 257
140-141
PDF
Violeta Vaicekauskienė
The Importance of Team Approach in Social Work
Abstract views 583 | Article downloads (PDF) 1423
141-145
PDF
Danguolė Beresnevičiūtė
Development of Community in Lithuania: Strategy and Tactics
Abstract views 271 | Article downloads (PDF) 281
145-148
PDF
Nills Stendstrom | Barbo Zimmerling-Svan | Tryggve Balldin | Edita Barniškytė
Supervision and Collection of Data about Client
Abstract views 299 | Article downloads (PDF) 295
148-160
PDF