Vol 1 (2001): Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika

Vol 1 (2001)

Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika
Published 2001-10-03

-

Vilija Blinkevičiūtė
Socialinis darbas ir bendruomenės socialinių paslaugų plėtra
Abstract views 409 | Article downloads (PDF) 668
6-7
PDF
Vilija Blinkevičiūtė
Social Work and the Development of Community-Based Social Services
Abstract views 353 | Article downloads (PDF) 323
7-9
PDF
Albinas Bagdonas
Practical and Academic Aspects of Social Work Development in Lithuania
Abstract views 2671 | Article downloads (PDF) 2504
10-35
PDF
Albinas Bagdonas
Practical and Academic Aspects of Social Work Development in Lithuania
Abstract views 433 | Article downloads (PDF) 606
35-48
PDF
Henri Braakenburg
Quality Management in Social Work in the Netherlands: Principles and Approach
Abstract views 369 | Article downloads (PDF) 657
49-56
PDF
Henri Braakenburg
Socialinio darbo kokybės vadyba Nyderlanduose: principai ir požiūris
Abstract views 528 | Article downloads (PDF) 633
57-64
PDF
Natalja Yashko
Ukrainian social investment fund: project concept note (draft)
Abstract views 248 | Article downloads (PDF) 258
65-74
PDF
Natalja Yashko
Ukrainos socialinių investicijų fondas: projekto koncepcija
Abstract views 311 | Article downloads (PDF) 292
75-84
PDF
Audronė Vareikytė
Socialinių paslaugų programos: šiandiena ir ateities perpsektyvos
Abstract views 581 | Article downloads (PDF) 626
85-90
PDF
Audronė Vareikytė
Social Services Programs Today and in the Future
Abstract views 255 | Article downloads (PDF) 244
90-94
PDF
Laimutė Žalimienė
Socialinių paslaugų kokybę lemiantys veiksniai
Abstract views 1616 | Article downloads (PDF) 1851
99-102
PDF
Laimutė Žalimienė
Service Quality - Determining Factors
Abstract views 277 | Article downloads (PDF) 226
102-105
PDF
Vytautas Žiukas
Socialinių darbuotojų vaidmuo mažinant skurdą Lietuvoje
Abstract views 426 | Article downloads (PDF) 577
106-110
PDF
Vytautas Žiukas
The Role of Social Workers in the Elimination of Poverty in Lithuania
Abstract views 294 | Article downloads (PDF) 329
110-115
PDF
Laimutė Žalimienė | Audronė Vareikytė
Socialinių paslaugų kokybė ir standartai
Abstract views 701 | Article downloads (PDF) 589
116-117
PDF
Angelė Čepėnaitė | Rasa Laiconienė
Solidarumas socialiniame darbe
Abstract views 367 | Article downloads (PDF) 409
117-118
PDF
Violeta Vaicekauskienė
Komandinio darbo svarba socialiniame darbe
Abstract views 1578 | Article downloads (PDF) 2620
118-122
PDF
Danguolė Beresnevičiūtė
Bendruomenės kūrimas Lietuvoje: strategija ir taktika
Abstract views 770 | Article downloads (PDF) 674
122-126
PDF
Nills Stendstrom | Barbo Zimmerling-Svan | Tryggve Balldin | Edita Barniškytė
Kuravimas (supervizija) ir duomenų apie klientą rinkimas
Abstract views 313 | Article downloads (PDF) 330
126-138
PDF
Laimutė Žalimienė | Audronė Vareikytė
Quality and Standards of Social Services
Abstract views 284 | Article downloads (PDF) 259
139-140
PDF
Angelė Čepėnaitė | Rasa Laiconienė
Solidarity in Social Work
Abstract views 256 | Article downloads (PDF) 244
140-141
PDF
Violeta Vaicekauskienė
The Importance of Team Approach in Social Work
Abstract views 539 | Article downloads (PDF) 1394
141-145
PDF
Danguolė Beresnevičiūtė
Development of Community in Lithuania: Strategy and Tactics
Abstract views 254 | Article downloads (PDF) 268
145-148
PDF
Nills Stendstrom | Barbo Zimmerling-Svan | Tryggve Balldin | Edita Barniškytė
Supervision and Collection of Data about Client
Abstract views 280 | Article downloads (PDF) 283
148-160
PDF