Socialinių paslaugų kokybę lemiantys veiksniai
-
Laimutė Žalimienė
Published 2001-10-03
https://doi.org/10.15388/STEPP.2001.0.8504
PDF

How to Cite

Socialinių paslaugų kokybę lemiantys veiksniai (L. Žalimienė , Trans.). (2001). Socialinė Teorija, Empirija, Politika Ir Praktika, 1, 99-102. https://doi.org/10.15388/STEPP.2001.0.8504

Abstract

Straipsnyje pristatomi socialinių paslaugų kokybę lemiantys veiksniai. Išskiriami du socialinių paslaugų sistemos raidos etapai. Pirmasis etapas apima laikotarpį nuo 1990 iki 1998. Tai buvo kiekybinis socialinių paslaugų teikimo plėtros šuolis. Nuo 1998 metų prasidėjo antrasis socialinių paslaugų plėtojimo etapas – nuo kiekybinės plėtros pereinama prie kokybinės. Autorė pristato socialinių paslaugų kokybės vertinimo iššūkius ir kokybės vertinimo būdus. Galiausiai aptariami kokybės užtikrinimo būdai.
PDF

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>