Inovacijos socialines paslaugas teikiančiose nevyriausybinėse organizacijose
Socialinių institucijų vadyba
Lina Lisevičiūtė
Laimutė Žalimienė
Published 2017-02-28
https://doi.org/10.15388/STEPP.2016.13.10044
PDF

How to Cite

Lisevičiūtė L., & Žalimienė L. (2017). Inovacijos socialines paslaugas teikiančiose nevyriausybinėse organizacijose. Socialinė Teorija, Empirija, Politika Ir Praktika, 13, 77-89. https://doi.org/10.15388/STEPP.2016.13.10044

Abstract

Straipsnio tikslas – remiantis apsibrėžta teorine inovatyvumo koncepcija išanalizuoti, kaip nevyriausybinės organizacijos, dirbančios socialinių paslaugų srityje, vertina savo inovatyvumą. Straipsnio įvadinėje dalyje analizuojama inovacijų samprata, aptariami technologinių, vadybinių ir socialinių inovacijų skirtumai, metodinėje dalyje aptariami organizacijų savęs vertinimo metodo ypatumai. Empirinio tyrimo rezultatų dalyje aptariama, kaip pačios NVO vertina savo inovatyvumą, kokias inovacijas jos kuria ir kokius veiksnius mano esant svarbiausius inovacijoms kurti.
PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>