The Role of Adult Education in the Countries in Transition
Papers
Danguolė Beresnevičienė
Published 1999-12-15
https://doi.org/10.15388/ActPaed.1999.06.9459
PDF

Keywords

andragogy
adult education
scopes of adult education
Central and Eastern Europe

How to Cite

Beresnevičienė D. (1999) “The Role of Adult Education in the Countries in Transition”, Acta Paedagogica Vilnensia, 60, pp. 74-87. doi: 10.15388/ActPaed.1999.06.9459.

Abstract

Straipsnio tikslas – išanalizuoti suaugusiųjų švietimo vaidmenį Rytų ir Centrinėje Europoje. Tyrimo uždaviniai – apibrėžti suaugusiųjų švietimo sampratą ir diferencijuoti pagrindinius požiūrius į suaugusiųjų švietimą, apibūdinti bendrąją situaciją Rytų ir Centrinėje Europoje, pereinant prie rinkos sąlygų, bei išanalizuoti besikeičiančias šių šalių gyventojų vertybines orientacijas; remiantis analize, pagal tam tikrus parametrus apibūdinti suaugusiųjų švietimo vaidmenį ir galimybes Rytų ir Centrinėje Europoje. Straipsnyje yra analizuojama suaugusiųjų švietimo samprata, išskiriant tris pagrindinius požiūrius. Straipsnyje trumpai apibūdinama bendroji situacija Rytų ir Centrinėje Europoje, pabrėžiant, kad nepaisant lingvistinių, nacionalinių, kultūrinių, ekonominių, geografinių ir kitų skirtumų, visos šios šalys patyrusios ekonominį ir politinį priklausomumą vadinamajam Rytų blokui ir taip kūrusios savo vidinę sistemą beveik pusę amžiaus, dabar pereina prie rinkos sąlygų. Visose šiose šalyse, kaip pastebi dauguma autorių, iki 1989 metų nebuvo konkurencijos gauti darbą, profesinė karjera priklausė ne nuo individualios kompetencijos, bet nuo ideologinių kriterijų. Dabartiniu metu visos šios šalys siekia įstoti į Europos Sąjungą„ ir spartūs pokyčiai, vykstantys šiose šalyse, iškelia naujas vertybes. Vykstant visuomenės kaitai, plečiasi ir suaugusiųjų švietimo vaidmuo bei galimybės šiose Rytų ir Centrinės Europos šalyse. Suaugusiųjų švietimas gali padėti socialinei ir kultūrinei, ekonominei ir politinei mokslinei ir psichologinei visuomenės plėtrai. Tik suaugusiųjų švietimo dėka visuomenės nariai galės plėtoti savo įgūdžius, gebėjimus, žinias, formuotis požiūrius, įveikti funkcinį neraštingumą ir lavinti profesinius įgūdžius, gebėjimus bei didinti savo produktyvumą. Suaugusiųjų švietimas padės palaikyti socialinę tvarką, kultūrų atvirumą, taiką, demokratijos mokymąsi ir kartu padės įveikti pramoninį teršimą, skatins politinę, ekologinę, kultūrinę piliečių savimonę. Nuolat mokydamasis suaugusysis jaus pasitenkinimą, įgis pasitikėjimo savo jėgomis, augs kaip asmenybė ir padės formuotis „besimokančiai visuomenei.“
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy